Craig y Glais pioden y môr
Rhan 7 – cyfanswm pellter o 15.7 cilomedr (9.8 milltir)

Aberystwyth i Ynys-las

Aberystwyth o Graig y Glais

Ceir dau hanner tra gwahanol i’r rhan hon o’r llwybr, gyda’r rhan o Aberystwyth i’r Borth yn Arfordir Treftadaeth heriol ond poblogaidd, a’r rhan rhwng y Borth ac Ynys-las yn gwbl wastad, a’r rhan helaeth o’r llwybr yn mynd ar hyd ymyl Cors Fochno.

Aberystwyth i Glarach

Pellter 2.7 cilomedr (1.7 milltir), gradd - cymedrol

Mae’r rhan fer hon o Lwybr yr Arfordir yn mynd dros Graig Glais, lle gallwch fwynhau golygfeydd eang o Fae Ceredigion ac Aberystwyth, cael paned yn y caffi a gweld siambr dywyll fwya’r byd. Wrth fynd i’r gogledd o Aberystwyth, gallwch ddefnyddio rheilffordd y graig os nad ydych am straffaglu i fyny’r rhiw serth.

 

Map 1; i’r gogledd o Aberystwyth

y machlud ger Borth

Clarach i’r Borth

Pellter 5.1 cilomedr (3.2 milltir), gradd - anodd

Gyda llawer o riwiau mawr, dyma ran digon anodd o Lwybr yr Arfordir. Yn Wallog, gallwch weld Sarn Cynfelin yn ymestyn i’r môr pan fo’r llanw ar ddistyll.

Map 2; i’r de o Ynys-las

Borth i Ynys-las

Pellter 7.9 cilomedr (4.9 milltir), gradd - hawdd

Aiff y trywydd heibio’r Borth ychydig uwchben y marc penllanw, gan fynd tua’r mewndir wrth gyrraedd y nifer helaeth o argorau ar y traeth ysblennydd ar y ffordd i. Yna mae’n dilyn arglawdd Afon Leri, lle gallwch fwynhau golygfeydd dros Gors Fochno. Pan fo’r môr ar drai, neu os ydych yn arbennig o heini, gallwch gerdded y rhan hon i gyd ar y traeth.

Rhan 6 - Llanrhystud i Aberystwyth