Afon Drywi ger Cwm Buwch tagaradr
Rhan 4 – cyfanswm pellter o 10.5 cilomedr (6.5 milltir)

Ceinewydd i Aberaeron

golygfa o’r clogwyn

Rhan boblogaidd o Lwybr yr Arfordir nad yw’n ormod o her.

Ceinewydd i Gei Bach

Pellter 3.0 cilomedr (1.9 milltir), gradd - hawdd

Gellir dilyn dau drywydd rhwng y ddau le yma. Mae’n well gan y rhan helaeth o bobl gerdded ar y traeth ar hyd Bae Ceinewydd, ond gallai fod gofyn dilyn y ffordd pan fo’r llanw’n fawr. Ceir arwyddion ar y ddau lwybr, ynghyd â mapiau ar bob pen.


Map 1; dewisiadau llwybr Cei Newydd - Cei Bach


Map 2; Cei Newydd - Aberaeron

coedwig uwchben Cei bach

 

Cei Bach - Aberaeron

Pellter 7.5 cilomedr (4.7 milltir), gradd - cymedrol

Mae pen deheuol y rhan hon o Lwybr yr Arfordir yn mynd tua’r mewndir am ychydig, ond buan iawn y byddwch yn medru mwynhau golygfeydd o ben y clogwyni. Un o uchafbwyntiau’r rhan hon yw Cwm Buwch (chwith eithaf) lle mae Afon Dywi yn troelli drwy’r tir gan greu nodweddion topograffaidd diddorol, cyn troi’n rhaeadr sy’n plymio i draeth anghyraeddadwy.

 

Rhan 3 - Llangrannog i Geinewydd

Rhan 5 - Aberaeron i Lanrhystud