ffurfiannau creigiau yng Nghwm Soden mulfrain

Rhan 3 – cyfanswm pellter o 15 cilomedr (9.4 milltir)

Llangrannog i Geinewydd

golygfa o Ynys Lochtyn

Gellid dadlau mai’r Arfordir Treftadaeth ar y llwybr hwn yw’r rhan fwyaf godidog o Lwybr Arfordir Ceredigion, gan ei fod yn cynnwys Ynys Lochtyn, sy’n ymddangos mewn silwét ar logo Llwybr yr Arfordir.

Llangrannog i Gwmtydu

Pellter 9.4 cilomedr (5.9 milltir), gradd - cymedrol

Nid yn unig bod y rhan hon yn mynd heibio Ynys Lochtyn, mae hefyd yn cynnwys llwybr bendigedig wedi’i dorri i mewn i’r llethrau (ochr dde uchaf). Mae yno lwybr cylchol mewndirol hefyd sy’n mynd drwy gwm coediog hyfryd.

Map 1; i’r gogledd o Langrannog

Map 2; i’r de o Geinewydd

Cei Newydd

Cwmtydu i Geinewydd

Pellter 5.6 cilomedr (3.5 milltir), gradd - cymedrol

Mae’r rhan hon yn mynd drwy Gwm Soden, lle gwych i weld daeareg arfordirol gydag enghreifftiau trawiadol o greigiau plyg (chwith eithaf). Mae hefyd yn mynd heibio hen wylfa Gwylwyr y Glannau ar Graig yr Aderyn, sydd yn lle gwych i gael cip ar fywyd gwyllt ac adar y môr.

 

Rhan 2 - Aberporth i Langrannog

Rhan 4 – Ceinewydd i Aberaeron